Dobro je znati

 

 

PRILIKOM PRODAJE NEKRETNINE:

 

Bilo bi dobro da nekretnina( kuća, stan ) imaju građevinsku dozvolu ili riješenje o izvedenom stanju

ili uporabnu dozvolu, energetski certifikat i što “čistiji” vlasnički list.

Za stanove je idealno da su etažirani i da svaki stan ima svoj etažni broj npr. ( E- 4).

Prilikom kupovine stana, kuće banka traži od prodavatelja: riješenje o izvedenom stanju ili uporabnu dozvolu, za stanove da su etažirani i ima svoj “E” broj, te energetski certifikat.

Kuća na osnovu građevinske dozvole ako je sve legalizirano može dobiti riješenje o izvedenom stanju.Z kuće bi bilo idealno da su svi vanjski djelovi nekretnine etažirani ili barem da ima etažni elaborat zajedničkih djelova kako bi svaki vlasnik znao što pripada njemu.

Kuće ili stanovi (zgrade) građene prije 2 mj 1968 , moraju imati potvrdu da su građene prije te godine i banke traže potvrdu (uporabnu) da su sagrađene prije 1968 god.Potvrdu izdaje urbanizam uz uglavnom izlazak na teren da utvrde činjenično stanje i usporede sa satelitskim slikama.

Kada su u pitanju zemljišta dobro je imati lokacijsku informaciju gdje se vidi podaci urbanizna i u kojoj je zoni zemljište.Isto tako dobro bi bilo da zemljište ima svoj zasebni katastarski broj, a ako nema svoj kč. Prijedlogom parcelacije i elaboratom potrebno je izdvojiti česticu koja je predmet kupoprodaje.Da bi se čestice izdvojile iz veće čestice bitno je da svi objekti imaju dozvolu da se legalno sagrađeni.Parcelirati se ne mogu poljoprivredna zemljišta.

Prije prodaje nekretnine poželjno je riješiti sve zabilježbe s vlasničkog lista, kako bi se nekretnina predala i prodala kupcu bez zabilježbi jer kupac ne želi imati vaše zabilježbe na svojoj nekretnini.

Što se tiče tereta banke u vlasničkom listu on ne smije biti veći od ugovorene prodajne cijene nekretnine i iste se miču i zatvaraju prve pri kupnji nekretnine.

Ukoliko stan , kuća nema gore navedene papire , poželjno ih je pribaviti, a ako to iz nekog razloga

nije moguće onda se kupcu prodaju suvlasnički udjeli i takve nekretnine ne mogu se kupiti preko stambenog kredita.

Prije potpisivanja glavnog ugovora svi režijski troškovi bi trebali biti izmireni, i po predugovoru riješeno sve što je dogovoreno kako bi se krenulo u proces potpisivanja glavnog ugovora i primopredaje nekretnine.

 

PRILIKOM KUPNJE NEKRETNINE:

Dobro se obratiti licenciranom prodajnom predstavniku s kojim će kupoprodaja ići puno lakše i sigurnije.

Što se tiče zemljišta kupac bi trebao znati je li isto u građevnoj zoni i što se može graditi te ispunjava li uvijete za gradnju ( veličinu, širinu, dubinu itd), sve provjeriti u urbanizmu grada.

Ukoliko je zemljište ispod dalekovoda treba tražiti suglasnost HEP-a koliko se mora maknuti budući objekt od dalekovoda. Dobro je znati postoji li infrastruktura uz teren na cesti ili na samoj nekretnini, te je li sve ucrtano i parcelirano u katastru kao što je u stvarnosti te pripaziti kako se vodi oznaka građevinskog zemljišta.Ako je oznaka oranica, livada, pašnjak ne sprečava kupca da na tom zemljištu radi objekat ako je ista po GUP (generalnom urbanističkom planu) u građevnoj zoni.

Ako je oznaka zemljišta u vlasničkom listu šuma na takvom se zemljištu bez prenamjene ne može graditi ili ako se u GUP u vodi kao poljoprivredno zemljište ne može se raditi stambeni objekt, nego pomoćni koji je različitih veličina u različitim gradovima.Ako je pak industriska ili mješana zona podlježe pravilima GUP a tog graa ili općine.

Prilikom kupovine kuće potrebno je zatražiti legalnost objekta i provjeriti vlasnički list te utvrditi je li objekt legalno sagrađen te ima li sve potrebne dozvole.Naravno treba usporediti posjedovni list sa vlastovnicom u gruntovnici ili putem E-građanina.Ukoliko ima više vlasnika isti bi trebali biti suglasni za prodaju i za oglašenu cijenu ( agencije imaju ugovore s takvim prodavateljima da su suglasni).